Werkwijze

Regie herpakken door concreet advies.

Intakegesprek

Een loopbaan- of coachingstraject begint altijd met een persoonlijk intakegesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek onderzoeken we samen op welke wijze jouw vraag het beste ondersteund kan worden. Wanneer we beiden toegevoegde waarde zien en een ‘klik’ hebben, wordt een voorstel gemaakt.
Op basis van het intakegesprek wordt het aantal gesprekken en de frequentie er van bepaald. De meeste trajecten bestaan uit vijf tot maximaal tien gesprekken. Een gesprek duurt maximaal anderhalf uur en vindt meestal eenmaal per twee à drie weken plaats. Tussen de gesprekken dient tijd te worden gereserveerd voor het maken van opdrachten.

Methodieken

Ieder mens is uniek en heeft een eigen ontwikkelingsvraagstuk. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende behoeftes beschik ik over verschillende methodieken.   Hierdoor zet ik datgene in wat nodig is voor jou. Voorbeelden van deze methodieken zijn biografisch werken, psychologisch onderzoek,  360 graden feedback, kernkwadranten van Offman, drijfveren, loopbaanankers, waardenoefening, de rollen van Belbin,  RET methodiek etc.

Wat levert het op?

Na het loopbaantraject:

  • Haal je meer plezier en succes uit je werk
  • Zelfkennis, waarmee je in staat bent andere keuzes te maken in je (levens)loopbaan
  • Meer zelfinzicht in uw persoonlijke waarden, normen, drijfveren en doelen
  • Op een gefundeerde wijze de knoop doorhakken en belangrijke keuzes maken
  • Het ervaren en voelen van je eigen persoonlijke kracht
  • Vergroting van je zelfvertrouwen.