Zo help ik je weer op de juiste koers

Loopbaanoriëntatie

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij je wilt (her)oriënteren op je loopbaan. Je bent bijvoorbeeld uitgekeken op je huidige werk of werkomgeving. Misschien dreigt er ontslag?  Of je hebt steeds maar dat knagende gevoel op de achtergrond; haal ik wel uit mezelf wat er inzit?

Gaandeweg zijn we vaak niet meer bewust van onze talenten en verlangens of we hebben er misschien nooit echt bij stil gestaan. Het uitgangspunt voor het loopbaantraject is dat het werk dat je doet je energie geeft en past bij je persoon, kwaliteiten en wensen. Werk waar je hart naar uitgaat, wat je kracht geeft en waar je in gelooft! Werk waarin je echt jezelf kan zijn.

Loopbaanoriëntatie is dan ook een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om de wenselijke en duurzame veranderingen in je loopbaan te bevorderen. Dit wordt bereikt door middel van gestructureerde, gerichte gesprekken en het gebruik van passende oefeningen en coachtechnieken. Het traject rond je af met een zo concreet mogelijk actieplan.

Indien gewenst kun je dit loopbaantraject combineren met de praktische begeleiding in het vinden van werk zoals het opstellen van een CV, solliciteren en netwerken.

Coaching

Bij coaching komen vragen aan de orde als: hoe communiceer ik met anderen, hoe verander ik mijn stijl van werken, hoe vergroot ik mijn persoonlijke effectiviteit of hoe ontwikkel ik mij tot het gewenste niveau van competentie. In de coaching wordt er gericht gewerkt het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Dit kunnen competenties zijn die je wilt ontdekken, leren of verder wilt ontwikkelen. Wil je sneller en beter beslissingen durven nemen, duidelijker communiceren of je tijd efficiënter in delen? Of zou je assertiever willen zijn en overtuigender over willen komen op je omgeving?

Hoe
We gaan eerst bekijken welke doelen je wilt bereiken en stemmen daarop de reflectie oefeningen, opdrachten en methodiek af. In overleg is het mogelijkheid om een test af te nemen. Er worden  verschillende technieken toepast als Motiverende Gespreksvoering, RET (Rationele Effectiviteits Training), Mindfulness, NLP en Oplossingsgericht Coachen.

Doel
Het vergroten van de persoonlijke kracht waardoor er met meer plezier en zelfvertrouwen wordt gewerkt.  Door toename van de persoonlijke kracht werk je met meer bevlogenheid, motivatie en energie.

Outplacement

Je dreigt werkloos te worden of bent recent ontslagen en je wilt graag een nieuwe baan. In onze begeleiding is het zoeken naar een nieuwe werkomgeving meer dan alleen zoeken naar een nieuwe functie. Dit traject bestaat uit het geven van persoonlijke aandacht in combinatie met doelgerichte marktbewerking. De begeleiding is modulair opgebouwd en heeft doorgaans de volgende doelstellingen: het verkrijgen van meer inzicht in de eigen persoonlijkheid (wie ben ik), gedragingen en vaardigheden (wat kan ik) en het bepalen van het meest inspirerende toekomstscenario (wat wil ik). Het gehele outplacementtraject bestaat uit doorgaans uit 12 bijeenkomsten en een aantal workshops over social media zoals LinkedIn. Daarnaast gaan we gericht oefenen met sollicitatiegesprekken en leren we hoe je je netwerk kunt gebruiken bij het vinden van een baan.  Doorgaans neemt het traject 6- 9 maanden in beslag.

Doelgroep
Professionals die behoefte hebben aan ondersteuning bij het zoeken naar een passende nieuwe werkomgeving.

Doel
Outplacement is een proces waarbij de kandidaat begeleid wordt naar een nieuwe positie op de arbeidsmarkt. Daarom wordt er grote aandacht besteed aan het transformeren van deze situatie, die energie kost, naar een situatie van nieuw zelfvertrouwen, die energie oplevert. Er moet worden gezorgd voor een nieuwe bewustwording; er is meer dan de directe werkomgeving en huidige functie. Wij zorgen ervoor dat het proces in gang wordt gezet en je daardoor met meer eigenwaarde en doelgerichtheid de arbeidsmarkt benadert.

Psychologisch onderzoek

De huidige arbeidsmarkt verlangt een toekomstgerichte aanpak als het gaat om investeringen in de competenties van het personeel. Hoe krijgt u zicht op de kwaliteiten van uw (toekomstige) medewerkers? Welke garanties heeft u dat uw personeel ook in de toekomst optimaal functioneert? Om te komen tot een betrouwbare beoordeling van uw menselijk kapitaal, bieden wij u een breed pakket onderzoeksmethodieken, getoetst op validiteit en betrouwbaarheid.

Doelgroep
Kandidaten in selectievraagstukken, interne potentieelmetingen en ondersteuning bij uitstroomvraagstukken.

Doel
HR-professionals betere beslissingen laten nemen door inzicht te geven in de sterktes en zwaktes van kandidaten. Ondersteuning bij management-development programma’s waardoor de ontwikkeling van uw medewerkers overeenstemt met hun persoonlijke competenties.

Stress en burn-out coaching

Stress coaching en burn-out coaching is er voor iedereen die wil leren omgaan met stress. Stress hebben we allemaal. Je bent niet de enige. Sterker nog, stress is eigenlijk een gezond verschijnsel. Het is de spanning die je voelt voor een examen, sollicitatiegesprek of een spannende gebeurtenis. Stress wordt ongezond zodra je te lang deze spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan allerlei oorzaken hebben, zoals een te hoge werkdruk, problemen op je werk of spanningen in je gezin. Stress coaching helpt jou hiermee om te gaan. We passen aspecten toe van technieken zoals: Motiverende Gespreksvoering, RET, Mindfulness, NLP en Oplossingsgericht coachen.

Doelgroep
Stress coaching is persoonlijke begeleiding als je te lang en te veel stress ervaart. Dit kan leiden tot overbelasting, uitputting en uiteindelijk zelfs tot overspannenheid of een burn-out.

Doel
Preventie van stress en/of burn-out
De balans tussen jou als individu en je omgeving wordt hersteld
Stressklachten worden op korte termijn gereduceerd en uiteindelijk helemaal opgelost
Je herstelt van je klachten en weet wat er moet gebeuren om te voorkomen dat het terugkeert
Stressklachten worden eerder herkend en zo kan een eventuele burn-out worden voorkomen
Je gaat op onderzoek naar de verstoorde balans tussen je draagkracht en draaglast. Belemmerende patronen en overtuigingen, de conditie van het lichaam (rust, beweging) en inzichten in de factoren die leiden tot stress, en bovenal het direct verlagen van de ervaren stress.

Vitaliteitstraject ‘Verzilver je Goud®’

Binnen het vitaliteitstraject ‘Verzilver je Goud’ gaan uitvoerende medewerkers binnen de zorgsector vanaf circa 45 jaar aan de slag met hun loopbaan tot aan hun pensioen. Dit met als doel gemotiveerd te blijven, afgestemd op en met inzet van de eigen talenten en mogelijkheden. De uitdaging Binnen zorgorganisaties groeit de groep 45+ medewerkers gestaag, dit in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Organisaties binnen de zorgsector staan voor de uitdaging om het werken, juist voor deze groep, aantrekkelijk te houden. Er dient juist voor deze medewerkers die op een cruciale leeftijd en fase zijn aangekomen in hun carrière, een nieuw perspectief te ontstaan waardoor betrokkene met plezier, elan en meerwaarde blijft functioneren.

Resultaat
Dit traject leidt tot medewerkers die proactief zijn en zelf de regie en verantwoordelijkheid nemen over hun toekomst, inzicht hebben in actuele thema’s, kwaliteiten en ervaringen inzetbaar maken voor en vertalen naar de eigen werksituatie.
Na afloop van het traject hebben zij een reëel werkperspectief voor de komende jaren op basis van een concreet werkgerelateerd perspectiefplan

Voor wie?
Het vitaliteitstraject is specifiek ontwikkeld voor uitvoerende medewerkers in de zorg van 45 jaar en ouder. Het traject richt zich op medewerkers die op zoek zijn naar een toekomstperspectief in hun eigen loopbaan. In eerste instantie binnen de eigen organisatie, in de huidige functie of werkgebied.
Het is niet bedoeld voor mensen die zijn vastgelopen in hun werk of die in een burn-out situatie verkeren.

Aanbieders
‘Verzilver je goud’ is een product dat in samenwerking met verschillende, nauw bij de zorg betrokken partijen tot stand is gekomen. Themis Loopbaancoaching, Marion van der Aa Mediation & Advies, en Creatum Partners in ontwikkeling.
Informatie
Voor meer informatie over het vitaliteitstraject kunt u contact met mij opnemen. Of ga naar www.verzilverjegoud.nl